header_image
Your search results

Toch overgangsregeling van een maand bij aanvragen hypotheek in 2017?

Posted by Marcello on 5 december 2017
| 0

Met de bekendmaking van de nieuwe hypotheekregels eerder dit jaar, werd ook de overgangsregeling geschrapt.

Deze regel wordt wellicht teruggedraaid.Met de bekendmaking van de nieuwe hypotheekregels eerder dit jaar, werd ook de overgangsregeling geschrapt. Deze regel wordt wellicht teruggedraaid, waardoor je in januari 2018 toch gebruik kunt maken van de hypotheekregels van 2017, ook als de handtekening pas na 31 december 2017 is gezet.

Inzicht

De regel ontstond in eerste instantie omdat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vond dat banken en andere hypotheekverstrekkers voldoende inzicht hebben in de termijn die voor een dergelijke aanvraag staat. De AFM vond dan ook dat de hypotheekverstrekkers dan voldoende tijd hadden om de aanvrager van de hypotheek te informeren over het moment dat de definitieve aanvraag wordt goedgekeurd. En of het zetten van de handtekening dus voor of na 31 december 2017 plaatsvindt. Vindt deze na 31 december plaats, dan krijgt de aanvrager nog voldoende tijd om rekening te houden met de nieuwe regels waar de aanvrager automatisch onder zou vallen.

Motie

VVD-politicus Jan Middendorp heeft dit punt weer terug op de agenda van de Tweede Kamer geplaatst. Hij vindt dat huizenkopers in onzekerheid komen te zitten als hun hypotheekaanvraag over het kalenderjaar heengaat. Op 23 november nam de Tweede Kamer de motie met algemene stemmen aan. Concreet houdt dit in dat hypotheekaanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2018 en die voor 1 februari getoetst worden, alsnog beoordeeld mogen worden op basis van de leennormen van 2017. De Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen om hierover in overleg te gaan met betrokken partijen om tot een werkbare oplossing te komen.

Aangescherpte norm in 2018

Het grootste voordeel voor de hypotheekaanvrager is dat de hypotheekverstrekker, volgens de regelingen van 2017, tot maximaal 101 procent van de waarde van de woning mag verstrekken. Vanaf 2018 is deze norm aangescherpt en geldt dat er nog slechts 100 procent van de totale woningwaarde mag worden verstrekt.